Behandlere

Birgitte Søllested               2462 9533

Vita Jensen                          6166 1731.

Michael Heckentaler      3110 5804

Lise Lie                                  5127 0046

Anne Marqvar                     2871 5356

Charlotte Englund           2635 7092 

Maj Jørgensen                   6060 9109

Finn Lindholm                   2866 3500

Lene Jespersen                   2860 4447

Thomas Fyrst                       3115 2507

Jonas Nielsen                       2856 0737