Bestyrelsen

 Bestyrelsen  2017

Formand:

Kasserer: Birgitte Søllested, 24 62 95 33

Menige medlemmer:

Michael Heckenthaler

Finn Lindholm

Vita Jensen

Lise Lie