Bestyrelsen

 Bestyrelsen pr. 27.2. 2017

Formand: Lene Jespersen, 28 60 44 47

Kasserer: Birgitte Søllested, 24 62 95 33

Menige medlemmer:

Heidi Lykkegaard 

Finn Lindholm

Vita Jensen

Lise Lie