Generalforsamling

Generalforsamling

Mandag d. 27.2. kl. 19 i Højby SundhedsCenters lokaler

Dagsorden

 1. Valg af dirigent (som godkender og styrer generalforsamlingen) og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab for det forløbende år, samt fremlæggelse af næste års budget.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Behandling af evt. forslag.
 6. Debat om foreningens formål, fremtidige udvikling, konkrete initiativer og målsætninger for det kommende år.
 7. Behandling af indkommende forslag jf. §6, stk.2
 8. Valg til bestyrelsen:
  1. Valg af formand i ulige år- Lene Jespersen modtager genvalg
  2. Valg af kasserer i lige år
  3. Evt. valg bestyrelsesmedlemmer
  4. Valg af revisor
 9. Eventuelt